Till arbetsgivare

Arbetsgivare som vill lära sig mer om klimakteriet är välkomna till seminarium med professorer, forskare, gynekologer och forskare som kan allt om klimakteriet

En arbetsgivare som lär sig mer om klimakteriet skapar en hälsosam, inkluderande och produktiv arbetsmiljö.

Arbetsgivare som tar initiativ att lära sig mer om klimakteriet och stötta sina kvinnliga medarbetare i denna livsfas kan få ett positivt rykte som en omtänksam och ansvarsfull arbetsgivare. Det kan locka nya talanger, ökar medarbetarnas lojalitet och stärka företagets varumärke.

Ökad medvetenhet

Genom att förstå vad klimakteriet innebär kan arbetsgivaren vara medveten om de utmaningar och besvär som kvinnliga medarbetare kan möta under denna livsfas. Det skapar en mer empatisk och förstående arbetsmiljö.

Anpassat stöd

Genom att vara informerad om klimakteriet kan arbetsgivaren erbjuda anpassad stöd och flexibilitet för medarbetare som upplever symtom och besvär under denna period. Det kan möjliggöra flexibla arbetstider eller andra anpassningar för att underlätta arbetsdagen.

Minskat stigma

Genom att öka kunskapen om klimakteriet på arbetsplatsen kan eventuella tabun och stigman kring ämnet brytas. Det skapar en mer öppen och positiv arbetsmiljö där medarbetare känner sig bekväm och vågar berätta om sina behov och erfarenheter.

Hälsa och produktivitet

Genom att stödja medarbetare under klimakteriet kan arbetsgivaren bidra till deras övergripande hälsa och välmående. När medarbetare mår bra och känner sig stöttade är de mer benägna att vara produktiva och engagerade på jobbet.

Jämställdhet och inkludering

Genom att vara medveten om klimakteriet och dess påverkan på kvinnors arbetsliv visar arbetsgivaren engagemang för jämställdhet och inkludering. Det skapar en arbetsplats där alla medarbetare känner sig sedda och respekterade.

Minskade sjukskrivningar

Genom att förstå de olika utmaningar och besvär som kan uppstå under klimakteriet kan arbetsgivaren erbjuda rätt stöd och anpassningar. Det kan leda till minskade sjukskrivningar och bidra till en mer hållbar arbetskraft.

Förbättrar arbetsplatskulturen

En arbetsgivare som aktivt lär sig om klimakteriet visar engagemang för medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Det skapar en positiv arbetsplatskultur där medarbetarna känner sig värderade och respekterade.

Möjliggör karriärvägar

Genom att stödja medarbetare under klimakteriet kan arbetsgivaren säkerställa att kvinnliga medarbetare inte hindras i sina karriärvägar på grund av de utmaningar de kan möta. Det främjar jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen.

Kontakta oss om du vill att vi kommer till ditt jobb och håller föreläsning om klimakteriet.

Klimakteriepolicy ska stötta anställda – tidningen Kollega

Klimakteriesymtom påverkar arbetssituationen för kvinnor

Nytt initiativ lyfter klimakteriet på arbetsplatsen – Apoteket