Våra talare och konferencier

22 april 2024 – Hilton Slussen

Sanna Balsvik

Kvällen konferencier

Fotograf Tommy Jansson,

Sanna Balsvik, har en lång karriär bakom sig inom media som chef och ledare vid Sveriges Television. Hon uppskattas för sin naturliga och genuina närvaro på scen, vilket skapar en passande atmosfär för publiken, kunderna, medarbetarna eller gästerna. Hennes förmåga att generera önskade reaktioner, handlingar och känslor är en av hennes framstående egenskaper.

Hon är en glädjespridare med massor av energi men hon bemästrar även den mer allvarliga tonen. Genom sin autentiska trygghet på scen kan hon framkalla glädje och energi, möjliggöra förändring, förmedla stundens allvar eller skapa ett förlösande skratt. Sanna bidrar på ett avgörande sätt till alla dessa aspekter och skapar därigenom en berikande upplevelse för sin publik

Sagt om Sanna:

“Proffsigt, elegant och med hög precision – och kanske viktigast av allt – med en enståande förmåga att facilitera samtal så alla inblandade känner sig trygga och får möjlighet att glänsa.”

“Vi har använt Sanna som moderator till våra event. Sanna är oerhört professionell och får personer att känna sig avslappnade. Hon kommer alltid påläst. Hon är lyhörd och inkluderande. Hennes energi smittar av sig och hon har en väldigt varm personlighet.”

Läs mer om Sanna

Angelica Lindén Hirschberg gynekolog och professor

Angelica Lindén Hirschberg är gynekolog och professor vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Angelica Lindén Hirschberg är gynekolog och professor vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är medicinskt ansvarig för Sveriges enda högspecialiserade mottagning i Gynekologisk endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt chef för forskningsenheten Kvinnohälsan. Hennes forskning rör olika aspekter av kvinnohälsa under livets olika faser inklusive klimakteriet samt ovanliga hormonella tillstånd hos kvinnor. Angelica är President för the European Menopause and Andropause Society (EMAS).

Ny svensk studie: Bioidentiskt progesteron kan bli godkänt läs hela artikeln

Klimakteriebehandlingar jämförs på Karolinska Universitetssjukhuset Läs hela artikeln.

Mats Hammar,

gynekolog och professor

Mats Hammar. Gynekolog Kvinnokliniken i Linköping sedan drygt 40 år

Mats Hammar, gift har 3 barn, 7 barnbarn. Gynekolog, forskare, och professor Kvinnokliniken i Linköping sedan drygt 40 år, professor 1999, emeritus sedan 2017. Forskat framför allt om ofrivillig barnlöshet, antikonception och menopausmedicin, publicerat c:a 250 vetenskapliga artiklar, varav drygt 80 om klimakteriet och 15 om minskad hormonproduktion hos män. Studerat fysisk aktivitet mot övergångsbesvär. Behandlat ett stort antal kvinnor med övergångsbesvär både i klinisk vardag och inom olika studier. Vid två tillfällen varit med i SVT:s Fråga doktorn om övergångsåldern.

Artikel från tidningen doctor.

Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi (SFOG) har nyligen reviderat sina riktlinjer för behandling av klimakteriebesvär, med professor Mats Hammar som en av de ledande experterna bakom detta initiativ. Den uppdaterade rekommendationen innebär en mer generös inställning till hormonbehandling för kvinnor, baserad på nya långtidsdata och tillgången till nya läkemedel. Tidigare minskade användningen av hormonbehandling kraftigt på grund av oro kring risker för hjärtinfarkt, blodpropp och bröstcancer. Dock visar senare forskning att fördelarna kan överväga riskerna, särskilt för yngre kvinnor. I denna sammanfattning kommer vi att utforska de nya rekommendationerna och dess potentiella inverkan på behandlingen av klimakteriebesvär.

Läs hela artikeln

Lisa Carpevi, sömnexpert

Sömnexperten Lisa Carpevi kommer att dela värdefull information om sömn och dess avgörande roll under klimakteriet. Hon poängterar att sömnen försämras med åldern, och många upplever utmaningar kring klimakteriet. Lisa betonar vikten av att kunna identifiera farligt dålig sömn och ger råd om när man bör söka hjälp.

Lisa använder beteendeterapi som grund för att hjälpa människor hitta god sömn utan medicinsk intervention. Hon understryker även de livsviktiga processer som sker under sömnen och kopplingen till hormoner som melatonin och kortisol.

Lisa förstår särskilt vikten av god sömn under klimakteriet och hur det påverkar hormonbalans, stressnivåer, humör och emotionell hälsa. Genom att prioritera god sömn kan kvinnor bättre hantera fysiska och emotionella utmaningar, främjandes övergripande hälsa och välbefinnande.

För att tackla sömnproblem rekommenderar Lisa fasta rutiner, bibehållandet av en stabil dygnsrytm, regelbunden träning, och att undvika skärmtid före sömn. Hon betonar även försiktighet med koffein. Lisa Carpevi erbjuder vägledning, stöd och insikter för dem som strävar efter att förverkliga sina drömmar eller hantera utmaningar under klimakteriet, och hon är en expert och följeslagare på resan mot en framgångsrik och hälsosam framtid.

Malin Thell Bengtsson &

Anders Lönedal

Malin Thell Bengtsson och Anders Lönedal - arbetar med att hjälpa kvinnor att förstå sina kroppar och vad de själva kan göra för att må bättre genom klimakteriet.

Malin Thell Bengtsson och Anders Lönedal arbetar för att hjälpa kvinnor att förstå sina kroppar och vad de själva kan göra för att må bättre under klimakteriet. Anders är specialist inom tillämpad psykofysiologi och biofeedback medan Malin är expert inom kvinnohälsa. Tillsammans strävar de efter att kvinnor ska börja se sina kroppar som perfekta, inte defekta, trots samhällets syn på den äldre kvinnan.

De samarbetar nära med Q for Skin, ett svenskt företag som främjar kvinnors livskvalitet genom hela livet. Under kvällen kommer de att ge enkla egenvårdstips för att hjälpa kvinnor att ”Fatta Kroppen” och må bättre före, under och efter klimakteriet.

Anders kommer att prata om psykofysiologi och biofeedback. Psykofysiologi studerar hur våra tankar, känslor och beteenden påverkar våra kroppsfunktioner, medan biofeedback är en metod för att lära sig kontrollera automatiska kroppsfunktioner som hjärtfrekvens och muskelspänning. Det kan hjälpa till att minska stress och främja välbefinnande genom ökad medvetenhet om kroppens reaktioner.

Fatta kroppen