Våra talare

Konferencier

Sanna Balsvik, har en lång karriär bakom sig inom media som chef och ledare vid Sveriges Television. Hon uppskattas för sin naturliga och genuina närvaro på scen, vilket skapar en passande atmosfär för publiken, kunderna, medarbetarna eller gästerna. Hennes förmåga att generera önskade reaktioner, handlingar och känslor är en av hennes framstående egenskaper.

Hon är en glädjespridare med massor av energi men hon bemästrar även den mer allvarliga tonen. Genom sin autentiska trygghet på scen kan hon framkalla glädje och energi, möjliggöra förändring, förmedla stundens allvar eller skapa ett förlösande skratt. Sanna bidrar på ett avgörande sätt till alla dessa aspekter och skapar därigenom en berikande upplevelse för sin publik

Sagt om Sanna:

“Proffsigt, elegant och med hög precision – och kanske viktigast av allt – med en enståande förmåga att facilitera samtal så alla inblandade känner sig trygga och får möjlighet att glänsa.”

“Vi har använt Sanna som moderator till våra event. Sanna är oerhört professionell och får personer att känna sig avslappnade. Hon kommer alltid påläst. Hon är lyhörd och inkluderande. Hennes energi smittar av sig och hon har en väldigt varm personlighet.”

Läs mer om Sanna

Forskare och professor

Angelica Lindén Hirschberg är gynekolog och professor och forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är medicinskt ansvarig för Sveriges enda högspecialiserade mottagning i Gynekologisk endokrinologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt chef för forskningsenheten Kvinnohälsan. Hennes forskning rör olika aspekter av kvinnohälsa under livets olika faser inklusive klimakteriet samt ovanliga hormonella tillstånd hos kvinnor. Angelica är President för the European Menopause and Andropause Society (EMAS).

Akademiska priser och utmärkelser


Konungens Serafimermedalj, 8: e storlek, 2018 SCIF:s stora forskningspris i idrottsvetenskap 2016 Livmedikus sedan 2009. Styrelseledamot i the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE) Styrelseledamot i European. Menopaus and Andropause Society (EMAS) Medicinsk rådgivare till International Association of Athletics Federations (IAAF) och Internationella olympiska kommittén (IOC). Officiell gynekolog för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Ledamot av fakultetsnämnden, Karolinska Institutet Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Hennes forskning är inriktad på störningar i reproduktionsförmågan och könsutvecklingen hos kvinnor. Det övergripande målet är att förbättra diagnos, fertilitet och långsiktig hälsa hos kvinnor med hård fysisk träning, fetma, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), primär ovariell insufficiens (POI) och påverkad könsutveckling (DSD). Forskningen är translationell från experimentella in vitro studier av endometriefunktion till randomiserade kontrollerade hormonbehandlingsstudier och populationbaserade epidemiologiska undersökningar som utförs i samarbete med nationella och internationella forskningsnätverk. Den kliniska forskningen utförs på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och den experimentella delen vid BioClinicum, Karolinska Institutet, Solna.

Undervisning

Hon är kursansvarig för den studentvalda kursen (SVK) Kvinnor, könshormoner och fruktsamhet (7.5 hp) på Läkarprogrammet Karolinska Institutet. Hon är också kursansvarig för specialistutbildningskursen Reproduktionsendokrinologi och infertilitet, inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Hon har författat mer än 25 bokkapitel om kvinnor och idrott, polycystiskt ovariesyndrom, amenorré, aptitreglering och ätstörningar.

Angelica Lindén Hirschberg professor och gynekolog
Mats Hammar. Gynekolog Kvinnokliniken i Linköping sedan drygt 40 år

Forskare och professor

Mats Hammar, gift har 3 barn, 7 barnbarn. Gynekolog, forskare, och professor Kvinnokliniken i Linköping sedan drygt 40 år, professor 1999, emeritus sedan 2017. Forskat framför allt om ofrivillig barnlöshet, antikonception och menopausmedicin, publicerat c:a 250 vetenskapliga artiklar, varav drygt 80 om klimakteriet och 15 om minskad hormonproduktion hos män. Studerat fysisk aktivitet mot övergångsbesvär. Behandlat ett stort antal kvinnor med övergångsbesvär både i klinisk vardag och inom olika studier. Vid två tillfällen varit med i SVT:s Fråga doktorn om övergångsåldern.

Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi (SFOG) har nyligen reviderat sina riktlinjer för behandling av klimakteriebesvär, med professor Mats Hammar som en av de ledande experterna bakom detta initiativ.

Den uppdaterade rekommendationen innebär en mer generös inställning till hormonbehandling för kvinnor, baserad på nya långtidsdata och tillgången till nya läkemedel. Tidigare minskade användningen av hormonbehandling kraftigt på grund av oro kring risker för hjärtinfarkt, blodpropp och bröstcancer. Dock visar senare forskning att fördelarna kan överväga riskerna, särskilt för yngre kvinnor. I denna sammanfattning kommer vi att utforska de nya rekommendationerna och dess potentiella inverkan på behandlingen av klimakteriebesvär.

Läs hela artikeln