En eftermiddag åt klimakteriet

Andra Våren – KlimakterieResan en inspirerande kväll dedikerad åt att utforska denna naturliga övergång i livet och ta stegen mot att ta kontroll över din hälsa.

Upptäck vad klimakteriet är, när det börjar och hur det påverkar dig. Få mer kunskap om var du kan få hjälp och få svar på dina frågor.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG ATT LÄRA DIG UNDER DENNA DAG?

Förståelse för klimakteriet

Ta del av omfattande information om klimakteriet och få en djupare förståelse för de fysiska och emotionella förändringar som kan uppstå. Vi kommer att gå igenom de olika stadierna av klimakteriet och vad du kan förvänta dig under varje fas.

Symtom och hantering

Upptäck olika hjälpmedel och strategier för att hantera symtomen som kan uppstå under klimakteriet.

Hälsa och välbefinnande

Få insikter om hur klimakteriet kan påverka din hälsa och hur du kan främja ditt eget välbefinnande. Vi kommer att diskutera vikten av rätt kost, sömn och hur du kan ta hand om din fysiska och mentala hälsa under denna livsfas.

Stärkta relationer

Utforska hur klimakteriet kan påverka dina relationer och få verktyg för att stärka och främja en positiv kommunikation med dina nära och kära. Vi kommer att ge råd om hur du kan hantera eventuella utmaningar och upprätthålla hälsosamma relationer.

Denna kväll är en möjlighet för dig att lära dig mer om klimakteriet och känna dig förberedd inför denna fas i ditt liv. Dessutom är det en chans att träffa och dela erfarenheter med andra kvinnor som går igenom samma resa.

Vi ser fram emot att spendera en givande kväll tillsammans med dig och hjälpa dig att trivas under Andra våren-KlimakterieResan.

VÅRA TALARE

Våra talare är forskare, professorer, gynekologer och sömnexpert och hälsocoacher som brinner för att sprida kunskap, förbättra hälsan och hjälpa dig med de utmaningar som kan uppstå under den här perioden i ditt liv.

Varför kallas det Andra Våren?

Andra våren är en metaforisk term som används för att beskriva klimakteriet hos kvinnor. Det refererar till en ny fas i kvinnans liv där hon går igenom förändringar som liknar de som sker under puberteten, som är den första ”våren” i livet. Termen syftar till att betona att klimakteriet inte bara är förknippat med negativa symtom och utmaningar, utan också med möjligheter till personlig tillväxt och självupptäckt.

På samma sätt som våren markerar en tid av förnyelse, tillväxt och förändring i naturen, kan klimakteriet ses som en tid då kvinnor kan omfamna förändringarna och utforska nya möjligheter och perspektiv i sina liv.

Det är en tid då kvinnor kan fokusera på sig själva och deras välbefinnande, och kanske uppleva en ny känsla av frihet och självkännedom. ”Den andra våren” används för att lyfta fram den positiva aspekten av klimakteriet och för att uppmuntra kvinnor att omfamna denna nya fas i livet med optimism och självförtroende.